wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 67, rocznik 2001


ROK SZEŚĆDZIESIĄTY SIÓDMY (2001)
"Przywołaj lato, święty Jurze". Bieszczady Zachodnie jako substytut Karpat Wschodnich w literaturze - Andrzej Burghardt (ryc. 8) . . . . . . . 5
Człowiek gór. Szkic do portretu Tadeusza Gąsienicy Giewonta - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (ryc. 5) . . . . . . .27
Z Wierchu Rusińskiego. Zapiski samotnego narciarza - Andrzej Sulikowski (ryc. 4) . . . . . . .37
Etna w przekazach starożytnych i wycieczka Piotra Bembo na nią w 1493 r. - Mieczysław Rokosz (ryc. 10) . . . . . . .55
Wartości artystyczne drewnianych nagrobków na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem - Anna Rybak (ryc. 7) . . . . . . .75
O początkach Muzeum Tatrzańskiego nieco inaczej - Zbigniew Moździerz (ryc. 5) . . . . . . .87
Park Narodowy Pirenejów - Michał Ronikier (ryc. 14) . . . . . . .95
W Kordylierze Domeyki i na wulkanach Atacamy - Zdzisław J. Ryn (ryc. 15) . . . . . . .123
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc.) . . . . . . .141
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 2) . . . . . . .145
Problematyka górska w badaniach naukowych - (waw) (s. 145); O polskiej kulturze fizycznej w czasach zaborów i w okresie międzywojennym - MOM (s. 148); Sympozjum naukowe o Zaruskim - (waw) (s. 149); Pierwsza monografia architektury schronisk tatrzańskich -js (s. 150). 
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 4) . . . . . . .150
Regionalny Bank Genów Świerka - Mbi (s. 150); Powrót głuszca w baranio-górskie lasy - Mbi (s. 151); Nowe ścieżki przyrodnicze w Beskidach - Mirosław J. Barański (s. 152); Gorczański Park Narodowy w roku 2001 - Ewa Strauchmann (s. 154); Nowy górski rejon Europy na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO - Michał Ronikier (s. 156).  
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 5) . . . . . . .157
Max Steckel - fotograf zwierząt tatrzańskich - Adam Czarnowski (s. 157); O rzekomo zaginionej sztuce Andrzeja Stopki - Mieczysław Mantyka (s. 162); Ks. Jan Makuch - zapomniany bohater podhalańskiego "poruseństwa" w 1846 t.-Janusz Andrusikiewicz (s. 164). 
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 7) . . . . . . . 171
Remont Starego Kościoła w Zakopanem - Zbigniew Moździerz (s. 171); Chri-stian Hohenlohe-Ohringen i jego tablica - Dariusz Dyląg (s.174 ). 
RATOWNICTWO (ryc. 5) . . . . . . .177
Działalność ratownicza Grupy Beskidzkiej GOPR w 2001 r. (wybrane wyprawy)-Jerzy Podgórny (s. 177); II Zimowe Mistrzostwa ratowników Górskich -Jerzy Podgórny (s. 179); Tablica ku czci ratowników GOPR - E.T. (s. 179); Kronika ratownicza TOPR w 2001 r. - Adam Marasek (s. 180).  
TATERNICTWO I ALPINIZM (ryc. 4) . . . . . . .196
Czy Kazimierz Tetmajer był wybitnym taternikiem? -Jerzy B. Miecznik (s. 196); Rok 2001 w górach wysokich - Wojciech Biedrzycki (s. 200). 
TURYSTYKA (ryc. 4) . . . . . . .208
XV Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - JS (s. 208); Władysław Krygowski patronem Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych Oddziału Krakowskiego PTTK - bw. (s. 208); Dawne schronisko PTSM na Równem - Mbi (s. 209); 70 lat schroniska na Luboniu Wielkim -E.T. (s. 209); Dwadzieścia lat Ośrodka KTG na Turbaczu - Ryszard M. Remi-szewski (s. 210); Tablica ks. Józefa Tischnera w schronisku na Turbaczu - ET. (s. 211); XIX Ogólnopolski Sudecki Rajd Narciarski "Pogórze Wałbrzyskie 2001" - Jerzy Zarębski (s. 212); XLVI Tatrzański Rajd Narciarski PTTK - bw. (s. 212). 
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 6) . . . . . . .213
90-lecie urodzin red. Leona Rydla - Ryszard M. Remiszewski (s. 213); Archiwum Domowe Pawlikowskich - w Bibliotece Jagiellońskiej - Ewa Malicka (s. 214); Wręczenie Nagrody Literackiej im. W. Krygowskiego Michałowi Jagiełłę - B. W. (s. 216); W szęśćdziesięciotą rocznicę śmierci gen. Mariusza Za-ruskiego -;'. s. (s. 217); Akqa porządkowania grobów ludzi gór - Robert Wosiek (s. 217); Bukowiński sejmik w Żarach - Jan Bujak (s. 218); III Festiwal Gór w Łodzi - bw. (s. 219); Jubileusz lubelskich Podhalan - Wiesław Wiącek (s. 219); Trzecie sympozjum suczawskie - Jan Bujak (s. 221); Setna rocznica postawienia krzyża na Giewoncie - ZM (s. 222); Dni Harasymowieża w Sanoku - Lip. (s. 224); Łemkowie na codzień - Radosław Kostuj (s. 226); Pomnik Jana Pawła II - Mbi (s. 227); Z Cisownicy do Księgi Guinessa - MBi (s. 227); Lotnicy amerykańscy przy pomniku liberatora w Gorcach - Ewa Strauchmann (s. 227); Kolektory słoneczne w schronisku PTTK na Magurce Wilkowickiej - MBi (s. 228); Platforma widokowa na Trzech Koronach -J. Konieczniak (s. 228). 
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. 5) . . . . . . .228
Wspomnienie o moim Ojcu - Zygmuncie Klemensiewiczu - Anna Skoczylas (s. 228); Tadeusz Wenda - Anna Waleszczyńska (s. 233) 
RÓŻNE (ryc. 6) . . . . . . .236
Jan Nepomucen Głowacki przypomniany - W. A. Wójcik (s. 236); Góry w malarstwie polskim - Władysław Trebunia Tutka -J. And. (s. 236); Tkaniny Marii Bujakowej -/WG (s. 238); "Gazeta w Lublinie" o ludziach gór - (waw) (s. 238); Utrwalona pamięć alpinisty i geologa w Górach Świętokrzyskich - Tymoteusz Wróblewski (s. 239); "Człowiek w Tatrach" - Wiesław Wiącek (s. 240); Papieski obelisk na Babiej - Zbigniew Kubień (s. 240); Górskie wydawnictwa: Wydawnictwo Ryszard M. Remiszewski - RMR - Wiesław A. Wójcik (s. 241); Stowarzyszenie Rodu Krygowskich - waw (s. 242). 
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA (ryc. 1) . . . . . . .243
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK za rok 2001 - Jerzy W. Gajewski, Marek Staffa (s. 243). 
PIŚMIENNICTWO (ryc. 5) . . . . . . .249
Antologia wierszy o Babiej Górze - Jacek Kolbuszewski (s. 249); Listy Żeromskiego - Wiesław A. Wójcik (s. 251); Jan Stanisławski w Krakowie i w Tatrach -Gabriela Święcicka (s. 253); Poronin malowany - Jacek Kolbuszewski (s. 254); Góry w kulturze średniowiecznej - Jacek Kolbuszewski (s. 256); Ponowne odkrywanie Śląska? '-%/fc (s. 257); Fascynacja Tatrami i kulturą Podhala raz jeszcze - Pola Kuleczka (s. 259); Nowa książka o zbójnictwie karpackim - Henryk Ruciński (s. 261); Bieszczadzkie nowości wydawnicze - Andrzej Burghardt (s. 266); Przewodnik turystyczny po Bukowinie - Bukowińczyk (s. 269); Góry -idee zmaterializowane w czasie - Michał Jagiełło (s. 272); "Dzieje Podkarpacia". T. TV -Janusz Andrusikiewicz (s. 274).  
BIBLIOGRAFIA GÓRSKA . . . . . . .275
KRONIKA ZMARŁYCH . . . . . . .327
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . .334
WKŁADKI
I- Zimą w okolicach Przełęczy Żubrzyckiej (fot. J. Łaszkiewicz) . . . . . po s. 48
II- Wysokie Pireneje. Balaitus (3144 m) ponad doliną Arriel (fot. M. Rońikier) . . . . . po s. 112
III - W Beskidzie Sądeckim (fot. J. W. Gajewski) . . . . . po s. 144
IV - R. Hennel, Czorsztyńskie laki i zamek, olej, 1978 . . . . . po s. 256
Na okładce:
Wschód słońca nad Tatrami (fot. P. Wójcik)

>> Powrót <<