wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 68, rocznik 2002


Na przełęczy wieków - Jerzy W. Gajewski (ryc. 4)7
Beskidzkie gronie Pawła Łyska - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (ryc. 5)21
Podróże z Januszem Szuberem. Powidoki Sanocczyzny - Andrzej Sulikowski (ryc. 6)33
Mój przyjaciel Węgrzynowicz. Wspomnienie - Zbigniew Jaworowski (ryc. 8)55
Ignacy Domeyko. Pionier naukowej eksploraqi Andów - Zdzisław Jan Ryn (ryc. 10)71
Nazewnictwo w Tatrach. Problemy jego ochrony i uporządkowania - Tomasz Borucki (ryc. 13)91
Śladami góralskiej mody - Stanisława Trebunia-Staszel (ryc. 15) 117
Historia lasów i leśnictwa w Gorcach -Kazimierz Chwistek (ryc. 10)136
Szwajcarski Park N ar odowy-Michał Ronikier (ryc. 11).163
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1)181
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 4)185
Problematyka górska w rozprawach doktorskich i habilitacyjnych - (waw) (s. 185); Konferencja Terra Scepusiensis w Lewoczy - Henryk Ruciński (s. 192); Sesja "Odkrywanie Huculszczyzny" -AT (s. 198). 
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 5)199
Kultura w harmonii z Naturą - o pomniku przyrody "Las Chałubińskich" -Tomasz Borucki (s. 199); Gorczański Park Narodowy w roku 2002 - Ewa Strauchmann (s. 204); Siedemdziesiąt lat Pienińskiego Parku Narodowego -mh (s. 209); Bieszczadzki Park Narodowy - PAN Park -/WG (s. 209) 
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 7)157
Czy Sabała był szlachcicem? Przyczynek do dziejów mitu szlachectwa pośród górali podhalańskich - Wiesław A. Wójcik (s. 209); Witt Nanke - dziewiętnastowieczny malarz nowotarski -Andrzej Skorupa (s. 213); O Polskiej Najadzie Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego z nieznanej kolekcji jego rękopisów - Wojciech W. Wiśniewski (s. 217); Andrusikiewieże - uzupełnienia biograficzne (I) -Janusz Andrusikiewicz (s. 220). 
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 18)221
"Spiczasty wzięty" - perypetie z nazwą Ostrego -/. Nyka (s. 221); Drewniany kościół p.w. Św. Sebastiana w Skomielnej Białej - Maria Olszowska (s. 227); "Budrysówka" - willa generała Kazimierza Sosnkowskiego w Zakopanem -Zbigniew Moździerz (s. 235); Nieznane w Polsce stanowisko archeologiczne w pienińskim przełomie Dunajca - Wojciech W. Wiśniewski (s. 245); Limba europejska (Pinus cembra L.) w historii lasów karpackich - Andrzej Obidowicz (s. 246); 
SPELEOLOGIA (ryc. 5)250
Unikatowe, "żyjące" stalagmity w Polsce - Wojciech W. Wiśniewski (s. 250); Nowe wielkie odkrycie jaskiniowe w Dolinie Jaworowej - Wojciech W. Wiśniewski (s. 252); Jaskinia Mała w Mulowej - nowa wielka jaskinia w Czerwonych Wierchach - Wojciech W. Wiśniewski (s. 255); Dziura nad Przełęczą Żarską - pierwsza jaskinia w trzonie krystalicznym słowackiej części Tatr Zachodnich - Wojciech W. Wiśniewski (s. 257); Najdłuższe i najgłębsze jaskinie Polski (stan na dzień 31 grudnia 2002 r.) - Wojciech W. Wiśniewski (s. 259) 
RATOWNICTWO (ryc. 4)264
Kronika ratownicza TOPR w 2002 r. - Adam Marasek (s.)
TATERNICTWO I ALPINIZM (ryc. 3)279
Rok 2002 w górach wysokich - Wojciech Biedrzycki (s. 279); Nowe sześcioty-sięczniki Nepalu dopuszczone do eksploracji alpinistycznej - bw. (s. 285) 
TURYSTYKA (ryc. 9)286
"Wszyscy jesteśmy ludźmi gór". Międzynarodowy Rok Gór 2002 - Zbigniew Kresek (s. 286); Ekologizacja schronisk PTTK w górach - Krzysztof R. Mazurski (s. 290); Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce - Piotr Krzywda^(s. 293); 50-lecie Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie - Władysław Orszulik (s. 296); Imię Zofii i Witolda H. Paryskich dla Akademickiego Koła Przewodników Tatrzańskich w Krakowie - Dariusz Dyląg (s. 297); Powrót rombów - Tomasz Rzeczycki (s. 299); Budowa schroniska na szczycie Biskupiej Kopy - Tomasz Rzeczycki (s. 299); Papieska tablica w schronisku na Markowych Szczawinach - Robert Wosiek (s. 300); Wystawa "Turystyczne odkrywanie Tatr" - mh (s. 301); Wystawa "Góry sercu bliskie" - M. Hrgovsky (s. 301); XLVII Tatrzański Rajd Narciarski - Wojciech Biedrzycki (s. 302) 
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 11)303
Rok Ignacego Domeyki (pod patronatem UNESCO) - Zdzisław Jan Ryn (s. 303); "Marian Smoluchowski (1872-1917) - fizyk, taternik, romatyk nauki" - M. Kluza, E. Wyka (s. 306); Pasja i powołanie - Pola Kuleczka (s. 308); Profesor Woźniakowski kawalerem Legii Honorowej - Redakcja (s. 310); Nagroda Literacka im. W. Krygowskiego dla Ryszarda W. Schramma —js (s. 310); Wczasy z radonem - T. Rz. (s. 310); Kopalnia uranu w Kletnie - T. Rz. (s. 311); Setna rocznica wygrania sporu o Morskie Oko - /. St. (s. 312); Euroregion "Tatry" w 2002 r. - Antoni Nowak (s. 313); Monograficzna wystawa twórczości Leona Wyczółkowskiego - (waw) (s. 315); Konsekracja kościółka na Piątkowej Górze - mh (s. 315); Uroczystości szalayowskie w Szczawnicy - (waw) (s. 315); IV Festiwal Gór w Łodzi - wb. (s. 316); XII Biennale Fotografii Górskiej - Władysław Janowski (s. 316); Wystawa fotografii górskiej ks. Pytla -JS (s. 317); Odnowienie tablicy nagrobnej Zapałowiczów na Cmentarzu Rakowickim - Robert Wosiek (s. 318); "Odkrywanie Huculszczyzny" - Wiktoria Blacharska (s. 318); Czwarte sympozjum suczawskie - Jan Bujak (s. 320) 
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. 3)321
Wspomnienie o Stefanie Chałubińskim - Tomasz Borucki (s. 321); Tadeusz Śliż (1928-2002) - Maria Olszowska (s. 326) 
RÓŻNE (ryc. 4)328
Dwa lata pierwszej w Polsce górskiej gazety w internecie -M. R., K. S. (s. 328); "Ekslibrisy trzynastu ludzi gór" - W. A. Wójcik (s. 329); Tatopani 25 lat później - Wojciech Biedrzycki (s. 330); Historia fotografii tatrzańskiej - Aleksander Żakowicz, Kazimierz Gajewski (s. 333) 
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA (ryc. 3)334
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK za rok 2002 - Jerzy W. Gajewski, Marek Staffa (s. 334) 
PIŚMIENNICTWO (ryc. 4)341
Księga domeykowska Zdzisława J. Ryna - Zbigniew Wójcik (s. 341); Opus magnum o Ignacym Domeyce - Zdzisław Jan Ryn (s. 343); Dwadzieścia książek o Ignacym Domeyce - Zdzisław Jan Ryn (s. 344); Złe lata stolicy Tatr - Józef Nyka (s. 347); Tatry i Podhale według Antoniego Kroha - Mieczysław Mantyka (s. 348); Poronina historia malownicza - uwagi, uzupełnienia i sprostowania -Alina Suchoń (s. 351); Album tatrzańskie czyli Tatry i Zakopane w dawnej fotografii - Wiesław A. Wójcik (s. 356); Czar dawnych widokówek - W. A. Wójcik (s. 359); Gdziekolwiek jesteś Absolwencie... -Maria Olszowska (s. 360); Cenne materiały do dziejów polskiego taternictwa i alpinizmu - Wiesław A. Wójcik (s. 362); Kolorowe "Góry Azji" -Józef Nyka (s. 364); Głosy ze szczytu -/. Nyka (s. 366); Nowy przewodnik Janusza Kurczaba - Wojciech Biedrzycki (s. 366); Mapa Gór Opawskich - Tomasz Rzeczycki (s. 237); Nowy rocznik górski -Wiesław A. Wójcik (s. 368); "Ziemia Prudnicka" - Tomasz Rzeczycki (s. 369); "Planinski vestnik" - Wojciech Biedrzycki (s. 370). 
Sprostowanie - Redakcja (s.)371
BIBLIOGRAFIA GÓRSKA - Helena Polak373
KRONIKA ZMARŁYCH440
Streszczenia obcojęzyczne446
WKŁADKI
I - San koło Trepczy (fot. Władysław Szulc) .....................po s. 48
II - Czarnohora. W okolicach Worochty (fot. Jerzy W. Gajewski). ........po s. 192
III - Widok na Śnieżkę (fot. Jan Słupski) .......................po s. 336
IV-Jesień w masywie Kopy Biskupiej (fot. Tomasz Rzeczycki). .........po s. 368
W Szwajcarskim Parku Narodowym (dolina Ova dal Fuorn) (fot. Michał Ronikier)

>> Powrót <<