wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 69, rocznik 2003


Obumieranie tatrzańskich i beskidzkich górnoreglowych drzewostanów świerkowych a ochrona przyrody – Jan Holeksa (ryc.5)7
Podoliniec przeklęty czy błogosławiony? - Marek Grocholski (ryc. 7) . . . . . . . . . .21
Wycieczka w Tatry w lipcu 1939 (Fragmenty) -Antoni Wrzosek (ryc. 8) . . . . . . . . .37
Literacki arkusz "Wierchów". Wiersze Michała Jagiełły . . . . . . . . .57
Przyczynki do biografii "króla Tatr" (cz. I) - Tomasz Borucki (ryc. 9) . . . . . . . . .73
Byli także Polacy... Z badań nad drużyną Janosika - Stanisław Dzięciołowski (ryc. 7)87
Wołoskie nazwy topograficzne w Bieszczadach Zachodnich i Beskidzie Niskim - Wojciech Krukar (ryc. 15). . . . . . . . . 99
Beskidy w oczach geologa, czyli Geopark "Karpaty fliszowe" - Małgorzata Tonera (ryc.8) . . . . . . . . .125
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1) . . . . . . . . .143
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 3) . . . . . . . . .147
Czterdziestolecie pracy naukowej Profesora Zdzisława Piaseckiego - Redakcja (s. 147); Problematyka górska w rozprawach doktorskich i habilitacyjnych - (waw) (s. 148); Z badań nad świstakami w Dolinie Gąsienicowej - Iwona Joanna Jurek (s. 148); XXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Kartografia w turystyce - turystyka w kartografii" - M. Siwicki (s. 152); Seminarium polsko-słowackie - Jerzy Kowalski (s. 153); "Góry w życiu i działalności Antoniego Wrzoska (1908-1983)" - wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie - Tomasz Skrzyński (s. 153) 
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 5) . . . . . . . . .155
Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2003 - Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica (s. 155); Świstaki a modernizacja - Iwona Joanna Jurek (s. 159); Użytki ekologiczne na Spiszu i w Małych Pieninach - Dariusz Jurek (s. 160); Bobry na Spiszu - Dariusz Jurek (s. 160) 
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 1) . . . . . . . . .161
Bydgoski Klub Narciarzy - Janusz Umiński (s. 161) 
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 10) . . . . . . . . .166
Pobożne pragnienia - o obrazach z Frydmana i Nowego Targu - Andrzej Skorupa (s/166); Nanke na Spiszu - Tadeusz M. Trajdos (s. 173); Osobliwość rzeźby krasowej w Tatrach - Tomasz Borucki (s. 175) 
SPELEOLOGIA (ryc. 1) . . . . . . . . .178
Jaskinia w Trzech Kopcach - pierwszą kilometrową jaskinią w Beskidach - Wojciech W. Wiśniewski (s. 178); Niezwykłych odkryc jaskiniowych w Górach Stołowych - ciąg dalszy - Wojciech W. Wiśniewski (s. 180);  
RATOWNICTWO (ryc. 3) . . . . . . . . .182
Kronika ratownicza TOPR w 2003 r. - Adam Marasek (s. 182) 
TATERNICTWO I ALPINIZM (ryc. 4)196
100-lecie organizacji taternickich w Polsce - JS (s. 196); Rok 2003 w górach wysokich - Wojciech Biedrzycki (s. 197); Explorers Festival - bw. (s. 204) 
TURYSTYKA (ryc. 6) . . . . . . . . .204
Osiemdziesiąt lat Stanisława Kellera - Redakcja (s. 204); Siedemdziesiąta rocznica urodzin Władysława Sosny - Redakcja (s. 205); Dwudziesta rocznica śmierci Profesora Marka Sobolewskiego - waw (s. 206); 130-lecie TT - PTT -PTTK - J. Styczeń (s. 206); Dwudziestolecie oświęcimskich "Karpat" - Andrzej Chowaniec (s. 208); 15 lat Ośrodka KTG w Pieninach - Ryszard M. Remiszewski (s. 209); Dziesięć lat Akademickiego Koła Przewodników Górskich PTTK w Bielsku-Białej - Franciszek Wawrzuta (s. 210); "Paryscy u zarania studenckiego przewodnictwa tatrzańskiego" - AT (s. 211); Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu - JS (s, 211); Małopolski Szlak Papieski - waw (s. 212); Otwarcie nowego schroniska na Pilsku - waw (s. 212); Spłonęło schronisko na Otrycie - T. Rz. (s. 213) XV Ogólnopolski Rajd Leśników "Beskidy 2003 - U źródeł Wisły" - Wiesław Wiącek (s. 214); XLVIII Tatrzański Rajd Narciarski - bw. (s. 214); Ogólnopolski Sudecki Rajd Narciarski "Brama Lubawska 03" - J. Z. (s. 215); XIV Międzynarodowe Seminarium Narciarskie - bw. (s. 215) 
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 5) . . . . . . . . .216
Osiemdziesięciolecie Heleny Polakowej - Redakcja (s. 216); Tadeusz Z. Bednarski pierwszym honorowym obywatelem Szczawnicy - Redakcja, (s. 216); Uroczystości Staichowe - Andrzej Tram (s. 217); Powtórny pogrzeb Ferdynanda Goetla - Mieczysław Mantyka (s. 218); Obchody 150. rocznicy urodzin hr. Władysława Zamoyskiego - J. M. R. (s. 219); Siedemdziesięciolecie otrzymania praw miejskich przez Zakopane - Mieczysław Mantyka (s. 221); Związek Euroregion "Tatry" w 2003 r. - Agnieszka Pyzowska (s. 224); Dwudziesta rocznica pobytu Jana Pawła II w Dolinie Chochołowskiej - (waw) (s. 225); Obelisk papieski na Magurze Wątkowskiej - Tomasz Rzeczycki (s. 226); "Sen bacy" po 70 latach - (emk) (s. 226); Tablica na szczycie Śnieżnika - Tomasz Rzeczycki (s. 227); Kolejka szynowa na górę Żar - T. Rz. (s. 227). 
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. 7) . . . . . . . . . 227
Jan Kanty Jagła - Emil Kowalczyk (s. 227); Stanisław Kuklasiński (wspomnienie o Przyjacielu). - Wiesław A. Wójcik (s. 229); Władysław Jan Antoni Stende-ra - Wiesław A. Wójcik (s. 232) Tadeusz Szczerba - Ryszard M. Remiszewski (s. 236) 
RÓŻNE (ryc. 3) . . . . . . . . .238
Pół wieku Wydawnictwa Literackiego - waw (s. 238); Z działalności Podhalańskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w latach 2001-2003 - Agata Nowakowska-Wolak (s. 239); Góralskie dutki w obiegu - Andrzej Tram (s. 242) 
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA (ryc. 3) . . . . . . . . .243
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK za rok 2003 - Jerzy W. Gajewski, Marek Staffa (s. 243) 
PIŚMIENNICTWO. . . . . . . . .250
Jerzego Harasymowicza Bieszczady - zbiór wierszy nieprzeciętnej urody... - Andrzej Burghardt (s. 250); Legenda "Ognia" - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 251); Opowieść o Helenie Roj-Kozłowskiej - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 252); "Tadeusz Staich - człowiek gór, sługa słowa.. - Andrzej Burghardt (s. 253); Świadectwo żywotności tematyki zbójnickiej w badaniach literaturo-znawczych - Zdzisław Piasecki (s. 254); Monografia Domu "Pod Jedlami" Pawlikowskich - Jacek Woźniakowski (s. 258); O zakopiańskim pomniku Tytusa Chałubińskiego - Barbara Petrozolin-Skowrońska (s. 259); Nowa rzecz o architekturze tatrzańskich schronisk - Zbigniew Moździerz (s. 261); Leon Wyczółkowski w Krakowie i w górach - Gabriela Święcicka (s. 265); Nowa praca o Orawie - Andrzej Tomczak (s. 266) ; Pokolenie z pobliża nieba - J. Nyka (s. 267); Polska monografia niemieckich organizacji górskich w Sudetach - Joanna Nowosielska-Sobel (s. 268); Na papieskich szlakach w polskich górach - Andrzej Tomczak (s. 270); Miejsca kultu religijnego w Rabce Zdroju - Maria Olszowska (s. 273); Przewodnik po "Szlaku gotyckim" - Andrzej Skorupa (s. 274); Karakorum Zachodnie Heichela –Józef Nyka (s. 275); Jubileusz "Bieszczada" - Andrzej Burghardt (s. 276); "Planinski vestnik" - Wojciech Biedrzycki (s. 277) 
BIBLIOGRAFIA GÓRSKA - Helena Polak. . . . . . . . .279
KRONIKA ZMARŁYCH. . . . . . . . .344
Streszczenia obcojęzyczne
NA OKŁADCE
Tatry - widok ze Spismichałowej Czuby (2012 m) ku południowi (fot. Tomasz Borucki)
WKŁADKI
I - Tytus Chałubiński w latach młodości. Portret pędzla nieznanego artysty, w zbiorach rodziny Chałubińskich (fot. Małgorzata Wąsowska) ....... po s. 80
II - Szałas pasterski w Dolinie Jaworzynce (fot. Marzena Kulig) ......... po s. 160
III - Stare i nowe schronisko PTTK na Pilsku (fot. Janusz Konieczniak) ..... po s. 208
IV - Park Narodowy Yosemite. Widok z Glacier Point na Half Dome (2695 m) po s. 272 (fot. Stefan Salicki)

>> Powrót <<