wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 7, rocznik 1929


ROK SIÓDMY (1929)
Niedźwiedź w Tatrach (z 2 ilustr.). St. Barabasz . . . . . . . . . . . . l
Ó założeniu Nowego Targu na Podhalu i o nazwie tego miasta. Ign. Moczydłowski . . . . . . . . . . . . . . 29
Z podziemi tatrzańskich: grota Kasprowa Niżnia (z 6 ilustr. w tekście i mapą poza tekstem). St. Zwoliński . . . . . . . . . . . . 39
W "śtyrbnych miejscach"; przyczynek do psychologii taternictwa. Marjusz Zaruski . . . . . . . . . . . . 54
Z Cieszyna do Szczawnicy (z 10 ilustr.). Marjan Nunberg. . . . . . . . . . . . 65
Rohackie Stawy (z 2 ilustr. w tekście i l poza tekstem). A. Gadomski. . . . . . 79
Gadeja (z l ilustr. poza tekstem). Wojciech Brzega . . . . . . . . . . . . . . . 87
Przez siedm gór i przez siedm dolin na nartach. Ze wspomnień narciarza (z 26 ilustr. i l mapką w tekście, l ilustr. i l mapą poza tekstem). Roman Kordys . . . . . . . 95
Z lat dawnych, 1. Pobyt w Karpatach (1823). 2. Baltazara Szopińskiego "Z góralami na Podole (1868) 3. Pismo starostwa nowotarskiego do gromady Dzianisz z r. 1817. . . . . . . . . . . . . 125
Karykatury Jacka Malczewskiego (z l ilustr. w tekście i 4 poza tekstem) . . . . . 136
Kronika.
Tworzenie górskich Parków Narodowych w Polsce. Walery Goetel . . . . . . . 139
Muzeum tatrzańskie. Rok 1928/9 i plany na przyszłość (z mapką w tekście). Jul.Zborowski 154
Zagrożone źródła Wisły. K. Sosnowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
"Droga Orkana". K. Sosnowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Gospodarka turystyczna w Beskidzie Zachodnim 1928/9 ( z 1ilustr.). W. Midowicz . . . . . . . . . . . . 173
Zakopianie u Focha. (Przemówienie na Akademji ku czci Focha w Zakopanem 13 kwietnia 1929). Józef Diehl . . . . . . . . . . . . 176
Zmarli. — M. Świerz. — A. Kegel ( z1 ilustr. w tekście) . . . . . . . . . . . . 178
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Turystyka (z 5 ilustr. w tekście i l poza tekstem) . . . . . . . . . . . . . . . 189
Kronika zakopiańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Różne sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . . . 216
Sprawozdanie Zarządu Głównego P. T. T. . . . . . I-XLIX
Ilustracje. — W tekście 56 cynkotypij, w czem 2 mapki.
Tabele poza tekstem: l cynkotypja (4 ilustracje); —5 rotograwur (l przed tytułem: z Doliny Białej Wody, — 4 wpośród tekstu).
Okładka: Z okolic Morskiego Oka, fot. Zwoliński.

>> Powrót <<