wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 70, rocznik 2004


ROK SIEDEMDZIESIĄTY (2004)
Wczoraj i dziś turystyki górskiej w Sudetach. Rozważania na kanwie "Roku schronisk górskich PTTK" - Marek Staffa (ryc. 5) . . . . . . . . . .5
"Skały wyrwane z paszczęki czasu". O różnych obrazach zamku czorsztyńskiego w literaturze polskiej XIX wieku - Anna Miśkowiec (ryc. 6) . . . . . . . . . .19
Kilka uwag o Boguszu Zygmuncie Stęczyńskim i tatrzańskiej relaqi w jego zapomnianym rękopisie - Ziewonii - Jacek Kolbuszewski (ryc. 6) . . . . . . . . . .39
Poetka spod Giewontu. Anna Giewont Gąsienica-Fryjewicz. Literacki arkusz "Wierchów" (ryc. 1) . . . . . . . . . .61
Archiwalne kulisy polsko-węgierskiego sporu o Morskie Oko na przełomie XIX i XX wieku - Stefan Ciara (ryc. 5) . . . . . . . . . .75
Cicha, Wierchcicha, Cichy Wierch - Józef Nyka (ryc. 5) . . . . . . . . . .93
Przyczynki do biografii "króla Tatr" (cz. II) - Tomasz Borucki (ryc. 8) . . . . . . . . . .103
Trzy układy przestrzenne Nowego Targu - Bogusław Krasnowolski (ryc. 5) . . . . . . . . . .127
Chełmiec - dzieje zagospodarowania góry - Tomasz Przerwa, Tomasz Rzeczycki (ryc. 9) . . . . . . . . . .139
Roczny cykl życia świstaka tatrzańskiego - Wojciech Gąsienica Byrcyn (ryc. 6) . . . . . . . . . .155
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1) . . . . . . . . . .169
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE . . . . . . . . . .147
Problematyka górska w rozprawach doktorskich i habilitacyjnych - (waw) (s. 173); Sympozjum "Polska i słowacka fotografia regionów Tatr" - Styczeń (s. 175); Działalność naukowa w Tatrzańskim Parku Narodowym w 2004 r. - wgb (s. 176)  
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 8) . . . . . . . . . .177
W poszukiwaniu obrazów Szymona Kawalskiego na Polskim Spiszu - Andrzej Skorupa (s. 177); Śpiewki o kozicach - Wojciech Gąsienica Byrcyn - (s. 181) 
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 2) . . . . . . . . . .186
Pięćdziesiąta rocznica powstania parku narodowego na Babiej Górze - Wioletta Kawulak (s. 186); Pięćdziesiąt lat TPN - (z) (s. 187); Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2004 - Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica (s. 188); Tragedia tatrzańskiego lasu na Słowaqi - mh (s. 190) 
SPELEOLOGIA (ryc. 7) . . . . . . . . . .191
Jaskinie o zbójnickich tradycjach w masywie Osobitej - Tomasz Borucki (s. 191);/Jaskinie Małych Pienin - Wojciech J. Gubała (s. 199); 
RATOWNICTWO (ryc. 4) . . . . . . . . . .201
Kronika ratownicza TOPR w 2004 r. - Adam Marasek (s. 201); Kongres IKAR w Zakopanem - Adam Marasek (s. 219); Bezpieczeństwo i profilaktyka w turystyce górskiej - (waw) (s. 220) 
TATERNICTWO I ALPINIZM (ryc. 4) . . . . . . . . . .221
Osiemdziesiątka Józefa Nyki - Redakcja (s. 221); Rok 2004 w górach wysokich - Wojciech Biedrzycki (s. 222); Strzelecki na Frenchmans Cap - Janusz Rygielski (s. 227) 
TURYSTYKA (ryc. 7) . . . . . . . . . .229
Dwa jubileusze Zbigniewa Kreska - Redakcja (s. 229); Tarnowskie jubileusze -js (s. 230); XV rocznica powstania Akademickiego Klubu Górskiego "Howerla" w Poznaniu - W. (s. 231); Dziesięć lat u źródeł Wisły - Ryszard M. Remiszewski (s. 232); XLIX Tatrzański Rajd Narciarski PTTK - bw (s. 233); XXII Ogólnopolski Sudecki Rajd Narciarski "Góry Opawskie 2004" - J. Z. (s. 234); Rok Schronisk Górskich PTTK - mh (s. 235); Szlak na Jawornik Wielki - Tomasz Rzeczycki (s. 236); Kopalnia Silberloch - Tomasz Rzeczycki (s. 236); Włodarz udostępniony turystom - Tomasz Rzeczycki (s. 237); Pamiątkowa tablica na Lubaniu - M. Hrg. (s. 238); Samotne przejście łuku Karpat - J S (s. 213) 
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 5) . . . . . . . . . .239
Osiemdziesiąt lat Ivana Bohuśa - Redakcja (s. 239); O Tytusie Chałubińskim -na spotkaniu w Instytucie Historycznym PAN - (JS), (s. 216); "Góry wołają..." - W. A. Wójcik (s. 240); Krzyż na Biskupiej Kopie - Tomasz Rzeczycki (s. 241); Likwidacja linii kolejowych w Sudetach - Tomasz Rzeczycki (s. 241); Jubileusz Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej - Maria Olszowska (s. 243); Transgraniczna współpraca - M. Mantyka (s. 244); Nagrody burmistrza Zakopanego - M. Mantyka (s. 245); Działalność Związku Euroregion "Tatry" w 2004 roku - Agnieszka Pyzowska (s. 245) 
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. 10) . . . . . . . . . .248
Mieczysław Kłapa - Elfryda Trybowska (s. 248); Adam Lenkiewicz (informacja o ostatnim okresie życia) - Władysław S. Lenkiewicz (s. 250); Zygmunt Maćkowiak - Janusz Rochowski (s. 251) Wspomnienie o ks. Józefie Mafaśaku (1884-1926) - Jaroslav Kocian (s. 254); Stanisław Szymulański (1920-2004) - Wojciech Biedrzycki (s. 259) 
RÓŻNE (ryc. 3) . . . . . . . . . .261
Trzydziestolecie katalońskiego Ośrodka Informacji Górskiej (Servei General dlnformació de Muntanya) (1974-2004) - Jerzy Krupiński (s. 261); Poczta Flisacka - Ryszard M. Remiszewski (s. 262); Studenci wrocławskiej pedagogiki odkrywają Huculszczyznę - Anna Haratyk (s. 263) 
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA . . . . . . . . . .264
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK za rok 2004 - Jerzy W. Gajewski, Marek Staffa (s. 264) 
PIŚMIENNICTWO (ryc. 12) . . . . . . . . . .268
O ekonomicznym podstawach turystyki w Sudetach przed 1945 r. - Ivo Łaborewicz (s. 268); Książki zapomniane - Arnold Zweig pod Tatrami - Józef Nyka (s. 269); Michał Baczkowski, Pod czarno-żółtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur militarnych 1868-1914 - Janusz Andrusikiewicz (s. 270); Teodor Axentowicz w Krakowie i w górach - Gabriela Święcicka (s. 272); Nowa publikacja o stylu zakopiańskim - Zbigniew Moździerz (s. 273); "Góralu, czy ci nie żal?" - Wiesław A. Wójcik (s. 276); Dzieje górnictwa i hutnictwa w Tatrach Polskich - Zbigniew J. Wójcik (s. 278); Encyklopedia Szumawy - W. A. Wójcik (s. 280); Historia podtatrzańskich miejscowości - Wiesław A. Wójcik (s. 281); Monografia Osturni - Wiesław A. Wójcik (s. 282); Nowy przewodnik narciarski po Tatrach - Wojciech Biedrzycki (s. 283); Problematyczny eksperyment tatrzańskiej kartografi - Tomasz Borucki (s.284), Potrzebna bibliografia - W. A. Wójcik (s. 289); Jeziora Ziemi Nyskiej - Tomasz Rzeczycki (s. 290); "Ziemia Prudnicka" 2004 - Tomasz Rzeczycki (s. 291); Nowy "Almanach Muszyny" - Wiesław A. Wójcik (s. 291); "Planinski vestnik" - Wojciech Biedrzycki (s. 293) 
BIBLIOGRAFIA GÓRSKA - Helena Polak . . . . . . . . . . 295
KRONIKA ZMARŁYCH . . . . . . . . . .349
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . 354
NA OKŁADCE
Widok z Gorców w kierunku Beskidu Wyspowego (fot. Jerzy W. Gajewski)
WKŁADKI
I - Schronisko PTTK w Roztoce (fot. Jolanta Flach) ............. po s. 112
II - Rejon Osobitej z Doliną Bobrowiecką, Kwaśnym Żlebem i Doliną Suchą - widok ze stoków Magury Witowskiej (fot. Tomasz Borucki)...... po s. 192
III - Bieszczady. Widok w kierunku Halicza i Rozsypańca z okolic Beniowej (fot. Jerzy W. Gajewski) .......... po s. 240
IV - Góry Marmaroskie. Widok na Mihailecul (z lewej) i Farcaul spod szczytu Szczawula na granicy ukraińsko-rumuńskiej (fot. Bogdan Okręglicki) ........ po s. 288

>> Powrót <<