wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 8, rocznik 1930


ROK ÓSMY (1930)
O Spisz, Orawę i Czadeckie; garść wspomnień i materjałów z lat 1919—1920. Wład. Semkowicz . . . . . . . . . . . . l
Dziesięciolecie przyłączenia i zagadnienie przyszłości Spiszą i Orawy. Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 27
Jako se Morcinek Tadzioków z Krzysiowym Symkiem o starzeckik ludziak i dawnyk casak ukwalowali. Wojciech Brzega (Do tego objaśnienia wyrazów gwarowych na str. 248) . . . . . . . . . . . . 47
O istocie alpinizmu. Marjusz Zaruski . . . . . . . . . . . . 55
O tatrzańskim trzonie krystalicznym (z 10 ilustr.). Stefan Kreatz . . . . . . . . . . . . 60
Z wrażeń alpejskich (z 6 ilustr.). Marja Sandoz . . . . . . . . . . . . 82
Z badań nad pasterstwem karpackiem i alpejskiem (z 29 ilustr.). Zofja Hołub-Pacewiczowa . . . . . . . . . . . . 92
Wycieczka — jak się o niej nie pisze. Ferdynand Goetel . . . . . . . . . . . . 121
Do Braci Turystów w Czechosłowacji! Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 127
Kronika
W walce o Parki Narodowe (z 3 ilustr.). Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 131
Akt zastawu XVI miast spiskich Polsce z r. 1412 (z l tablicą). Z oryginału wydał i przełożył prof. Wład. Semkowicz. . . . . . 152
Schronisko na Pilsku — i jego otwarcie. Kazimierz Sosnowski . . . . . . . . . . . . 157
Wspomnienie o Walerym Eljaszu Radzikowskim (w 25-tą rocznicę zgonu) . . . . . . . . . . . . 162
Zmar l i : Władysław Orkan (Franciszek Smreczyński) (z portretem). A. Zachemski . . . . . . . . . . . . 167
Dr. Kazimierz Dłuski . . . . . . . . . . . . 171
Zefir Ćwikliński . . . . . . . . . . . . 173
Badania naukowe 175
Ochrona przyrody (z 3 ilustr.) . . . . . . . . . . . . 181
Turystyka . . . . . . . . . . . . 188
Regjonalizm podhalański . . . . . . . . . . . . 204
Kronika zakopiańska . . . . . . . . . . . . 226
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 232
Rozmaitości 245
Z ostatniej chwili . . . . . . . . . . . . 247
Od Redakcji 247
Errata. — Objaśnienie wyrazów gwarowych ze str. 47—54 . . . . . . . . . . . . 248
Ilustracje poza tekstem;
— Na okładce: Czorsztyn.
— Przed kartą tytułową: widok ze szczytu Babiej Góry na Orawę; widok z Bukowiny na grupę Lodowego (przed str. 33);
— Rysy, Niżnie Rysy, Ganek i Rumanowy (z Żłobistego szczytu — przed str. 57);
— Szałas w Tatrach (z obrazem W. Eljasza —do str. 89); — Park Narodowy Pieniński (widok z Czerteżu —do str. 144);
— Przewodnicy zakopiańscy (przed str. 193).
Sprawozdanie Zarządu Głównego P. T. T. I—LXXVIII

>> Powrót <<