wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 9, rocznik 1931


ROK DZIEWIĄTY (1931)
O Ś l ą s k i m B e s k i d z i e (36 ilustr. w tekście, 2 rotograwury poza tekstem):
Słowo wstępne. K. Sosnowski . . . . . . . . . . . . l
I. Uroda Beskidu Śląskiego. G. Morcinek . . . . . . . . . . . . 5
II. O przyrodzie Beskidu śląskiego. K. Simm . . . . . . . . . . . . 32
III. Turystyka w Beskidzie śląskim. J. Galicz . . . . . . . . . . . . 47
IV. Istebna. P. Zawada . . . . . . . . . . . . 63
O "s t y l z a k o p i a ń s k i" w b u d o w n i c t w i e Z a k o p a n e g o i P o d h a l a
(28 ilustr., 2 tabele poza tekstem). J.G. Pawlikowski:
I. Sedno sprawy . . . . . . . . . . . . 72
II. Jak się buduje w Zakopanem . . . . . . . . . . . . 79
III. Dookoła ratusza . . . . . . . . . . . . 97
IV. Nasza ankieta (głosy 15-tu architektów) . . . . . . . . . . . . 103
K r o n i k a :
Bój o Parki Narodowe (6 ilustr.). W. Goetel . . . . . . . . . . . . 129
† Adam Liberak. (N. N.) . . . . . . . . . . . . 155
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 156
Ochrona przyrody (5 ilustr.) . . . . . . . . . . . . 162
Turystyka (4 ilustr.) . . . . . . . . . . . . 168
Podhale i Zakopane . . . . . . . . . . . . 186
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 194
Rozmaitości (4 ilustr.) . . . . . . . . . . . . 216
O d R e d a k c j i . . . . . . . . . . . . 221
E r r a t a . . . . . . . . . . . . 221
I l u s t r a c j e p o z a t e k s t e m :
— Na okładce: Góral przed chatą w Wiśle (Jot T. Kubisz i M. Świąch, Cieszyn);
— przed kartą tytułową: Równica, widok na Czantorję;
— przed str. 65: Góral istebniański z kobzą;
— przed str. 75: Świnica z Pośredniej Turni;
— przed str. 129: Widok z Bukowiny na Kaczą Dolinę w deszcz.
S p r a w o z d a n i e Z a r z ą d u G ł ó w n e g o P. T. T. I—XCIX

>> Powrót <<